• Home  /
  • Kreatív   /
  • Színek II. – A színek harmóniája
Színek II. – A színek harmóniája Színek II. - A színek harmóniája Full view

Színek II. - A színek harmóniája

Színek II. – A színek harmóniája

Tarcsay Mária színdinamikai szakmérnök cikksorozatának második része, melyben a színek harmóniájának mélyére ás. A cikksorozat első része itt olvasható.

„Az embernek, mint jól elrendezett mikrokozmosznak kell beilleszkednie a kozmosz egészébe.” Platón

Mi a harmónia?

A harmónia: összhang (görög).

Minden korban és népcsoportban megtaláljuk a harmóniára való törekvés jeleit. A látszatra különböző korok, különböző kultúrák és élethelyzetek az emberi érzelmekről, az embereknek a természethez való kapcsolódásáról, az egyensúly iránti vágy örök kereséséről szólnak. Ez utóbbi többnyire filozofikusabb jelentéssel bír, hiszen az évszakok körforgása a természet és az emberélet alakulásának egyik legkedveltebb szimbóluma.

„Harmonikusnak azt a színösszeállítást tartjuk, amelynek elemei összhangban vannak egymással. A színharmónia fogalmával tehát a színek közötti összhangot jelöljük. De valójában mi okozza a színek közötti összhangot? Milyen összefüggés határozható meg azon színek között, amelyekre azt mondjuk, hogy harmonikusak?” – tette fel a kérdést Nemcsics Antal a Színdinamika című könyvében.

Színek II. - A színek harmóniájaA művészetben megnyilvánuló szépség leggyakrabban a természet törvényszerű rendjét fejezi ki. A természetábrázolás, az évszakok körforgása mindig is az egyik legjellemzőbb ihletője volt a művészeknek, köztük a festőknek, íróknak, zenészeknek. Az évszakok megjelenítésével érzéseket, gondolatokat közvetítenek, miközben a színek, formák és technikák különbözőségével esztétikai élményt hoznak létre.

Egy-egy évszak megfestésére számos példát találunk, azonban a négy évszak sorozatba állítására kevesebb művész vállalkozott, és azok megjelenítésében is látunk a valóságtól elrugaszkodott megjelenési formát, ami elsősorban a művésznek az évszakokhoz való viszonyát, évszakhoz kötődő emlékeit fejezi ki. A nyár színvilága a legellentmondásosabb e tekintetben, ami két táborra osztja a színekkel foglalkozó szakembereket. Az egyik csoport, a nyár melegségét, színességét emeli ki, a másik pedig azon gyakorlati szakemberek csoportja, akik a napfény, a por hatására elmosódott árnyalatokból állítja össze a palettáját. Az utóbbi asszociációt elsősorban a kozmetikai ipar alkalmazza (bőrszín-kártyák, smink és hajfesték paletták).

Azt is látni kell, hogy az egyes évszakok más és más éghajlati övön eltérő színkombinációkat nyújtanak, ez szintén ad némi okot a vitára, amikor többé-kevésbé egységes színkártyát szeretnénk összeállítani a négy évszaknak megfelelően.

Giuseppe Arcimboldo

Képeire jellemző, hogy gyümölcsöket, virágokat, állatokat, halakat és könyveket ábrázolt, amelyek egy-egy személy felismerhető arcképévé állnak össze. Portréin az aktuális évszak termései, azok hangulata jelennek meg.

Alfons Maria Mucha: cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő

Alkotásait gyakran ciklusokba, dekoratív pannóként rendezte össze: A négy évszak (1896), Ékkövek, Csillagok, Művészetek, Virágok, Hónapok, Napszakok.

Színek II. - A színek harmóniájaMAX LÜSCHER ÉS JOHANNES ITTEN ÉVSZAKELMÉLETI KONTEXTUSA

Az arculat több mint puszta vizualitás. Max Lüscher svájci pszichológus szerint a vörös, kék, zöld és a sárga szín az emberi önértékelés négy alapvető érzésének felel meg. A világ különböző tájain elvégzett kísérletei bebizonyították, hogy az eltérő kultúrájú, nemzetiségű emberekből az azonos színek meglepően hasonló reakciókat váltanak ki. Például a cinóberpiros pulzusszám-emelkedést, vérnyomás-növekedést eredményez, addig a hideg kék ennek a fordítottját. Szerinte a vörös szeretete önbizalmat, a kéké elégedettséget, a zöld színé önbecsülést, a sárgáé pedig belső szabadságot jelent.

Alapesetben a színek tudatunktól függetlenül, közvetlenül a vegetatív idegrendszerre hatnak, tehát Max Lüscher szerint a színek elutasítása, kedvelése közvetlenül képet ad testünk és lelkünk egészségi állapotáról.

A pszichiátriában évek óta használják a színek és a személyiség összefüggéseit gyógyításra, konfliktusok megoldására. Erről elsősorban külföldi szakirodalom áll rendelkezésünkre, de hazai alkalmazásával is egyre gyakrabban találkozunk (állásinterjú, pszichiátria…)

Ez az érem egyik oldala, amit a szakirodalom saját belső színeinknek nevez.

„A félreértések elkerülése érdekében a színek használatához két, egymástól alapvetően eltérő definíciót kell tisztáznunk:

  1. Az észlelt szín objektív jelentése.
  2. Szubjektív viszony az adott színhez.

Színek II. - A színek harmóniájaA színteszt, akárcsak a hőmérő, mérést szolgáló eszköz. Egy adott szín kedvelése vagy elutasítása mutatja a viszonyt és a szubjektív állapotot ahhoz hasonlóan, ahogy a hőmérő a lázat jelzi. Ezért a színteszttel, mint objektív mérőeszközzel értékelhető az ember szubjektív, pszichoszomatikus állapota.

A tudatosan irányított verbális nyelvvel ellentétben a színekről hozott döntéseink – hogy melyiket kedveljük és melyiket utasítjuk el – nem tudatosak. Ezért a teszt-színekkel történő mérés eredményeként – szemben a megkérdezés módszerével – a valós képet kaphatjuk az emberről, és nem azt, ahogyan ő saját magát látja, vagy ahogyan láttatni szeretné magát.

Amerikai és európai egyetemi kutatóintézetekben végzett (vérkémiai, szív- és érrendszeri, endokrinológiai és elektroencefalogramos neurofiziológiai) vizsgálatok statisztikailag egyértelműen bebizonyították, hogy a LÜSCHER-FÉLE KLINIKIA SZÍNTESZT az első olyan mérési eljárás, amely a személyiség egészének pszichológiailag pontos, fiziológiai-orvosi eredményekkel egyező értékelésére alkalmas.”

Az érem másik oldalát az úgynevezett külső (bőr, haj, szem) színeink adják. Az elemzők többsége igyekszik a külső és belső színeket összhangba hozni. Joggal merül fel a kérés: miért? Azért, mert hiába a tökéletes külső, ha az a belsővel nincs összhangban. Ez fordítva is igaz. Erre számtalan példát tudunk felsorolni az ismert és kevésbé ismert személyek sorát elemezve (Marilyn Monroe, Whitney Houston, Amy Winehouse…). A látszólagos vagy valós külső harmónia megteremtése mindig könnyebb és látványosabb, mint a belsőé.

Míg a belső színekkel a színtesztek, pszichológusok foglalkoznak, addig a külső színeink meghatározását – a színes kendőkkel való összehasonlítás leggyakoribb módszerével – az erre kiképzett és gyakorlott szakemberek végzik el.

Az évszakcsoport meghatározás technikájának a bemutatására, valamint az évszaktípusok jellemzésére a cikksorozat következő részeiben fogunk kitérni.

Tarcsay Mária
színdinamikai szakmérnök

A cikksorozat következő, záró része itt olvasható.

Leave a comment